Vad du bör veta om en vpn tunnel

När du väljer en VPN kommer din leverantör att ge dig ett val mellan flera tunnelprotokoll. Valet du gör kommer att vara avgörande för prestanda och kvalitet på din tunnel, så det är viktigt för dig att välja klokt.

Några av de frågor du vill ställa till din leverantör om varje protokoll är följande:

Hur säkert är det?
Hur fort är det?
Är det användarvänligt?
Hur lätt går protokollet runt och blockerar programvara?

Naturligtvis måste säkerhet vara din främsta prioritet, och de andra specifikationerna bör väljas baserat på dina önskemål och behov.